Przeczytaj opis ilustracji. uzupełnij każdą lukę (1-5) jednym wyrazem

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Many professionalPrzeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. 2011-07-06 21:28:20; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij każdą lukę (1-3) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracjom.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. The boy on the left isPrzeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz… Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Przeczytaj pary zdań 1-5.. Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem , aby powstał spójny i logiczny tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Str 40Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

Przeczytaj opis ilustracji.

2011-10-08 17:38:02 Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.Z… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj opis zdjęcia.. Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę możesz otrzymać 1 punkt.. (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. The first gig I went to was by Korn.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. (8).1 Opis ilustracji Przeczytaj opis ilustracji.. ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podaneJęzyk angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

5 Przeczytaj opis ilustracji.

Wymagana jest pełna poprawność graficzna i ortograficzna wpisanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał logiczny i spójny tekst, zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2011-11-13 17:36:48; Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekstzgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekkst.2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zakreśl literę A, B lub C.. (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustr…Przeczytaj tekst.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. The boy on the left is my cousin,Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1 10 jednym wyrazem 18 sierpnia 2021 20:42 Zweryfikowane 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.Przeczytaj opis ilustracji..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.)

W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2./ 4 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.4 Przeczytaj opis ilustracji.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (2.1. jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Question from @oli4491 - Język angielskiZadanie 1. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. There is a white 4. by the window.1 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKUPROSZĘ NA TERAZ DAJE NAJ ..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.5.)

Uwaga!. Pamiętaj o poprawności ortograficznej i gramatycznej wpisywanych wyrazów.. In the 1.1.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst, który będzie pasował do ilustracji.. Pytanie brzmi: Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt