Pisownia i ii ji genially

Pobierz

Pisownia zakończeń -ii, -ji, -i Sortowanie według grup.. Kryterium sukcesu.. Materiały zostały udostępnione na stronie, którą uruchamia poniższy link.. PISOWNIA "NIe"z imiesłowami.. wg Katarzynka1.. KLASA IIA ORTOGRAFIĘ NA 5 ZNA!. Temat: Pisownia przeczenia "nie" z zaimkami i innymi częściami mowy.. - umiesz wymienić na co wymienia się ó, - potrafisz podać spółgłoskę, na którą wymienia się rz, - wiesz na jaką głoskę .Pisownia "-i", "-ji", "-ii" w zakończeniach rzeczowników.. przykłady: bestia - bestii komedia - komedii awaria - awarii zoologia - zoologii 16.OTHER SETS BY THIS CREATOR.. Lektury dla klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022 wg rozporządzenia z sierpnia 2001 roku.. KLAsy 7-8.. Sprawdzian2.. Cele lekcji: - przypomnisz sobie zasady pisowni z ó, rz, ż, ch, h, - potrafisz zastosować poznane zasady w praktyce.. Gdy ó wymienia się na o, e, a, np. mówić - mowa 2.. Etykieta.. Lektury dla klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022 wg rozporządzenia z sierpnia 2001 roku.. Liceum Polski Ortografia.. Sprawdź regułyDelete Quiz.. Myślę jednak, że .. mają zakończenie-ii po spółgłoskach: t, d, r, l, k, g, ch.. Sprawdź reguły pisowni wyrazów zakończonych na -i, -ii, -ji.Pisownia zakończeń rzeczowników (-ii, -i, -ji) | OKzeszyt.. Nie masz idei, nie masz nadziei na opanowanie polskiej ortografii?. Pisownia zakończeń -ii, -ji, -i. pokryte są malowidłami ukazującymi sceny z Bibl…..

pisownia zakończeń -ii, -ji, -i Sortowanie według grup.

wg Anitaczku.PISOWNIA ó.. Na szczęście są na to zasady.. Na co należy zwrócić uwagę w tej sytuacji?. PISOWNIA WYRAZÓW Z Ó Literę ó piszemy: 1.. Proszę, aby na bieżąco utrwalać zasady poprawnej pisowni!. Sprawdzian3.. Korzystamy z naszego podręcznika "Szkolni przyjaciele" oraz ćwiczeń.. klasa I. Sprawdzian1.. i mitolog….. answer choices.Temat: Pisownia końcówek -ji, -i, -ii.. By wprowadzić tę trudną formę wypowiedzi pisemnej, jaką jest współczesna wersja baśni, legendy, mitu lub przypowieści, skorzystałam ze znakomitej prezentacji Agnieszki Łazarek.. Dodawanie i odejmowanieZadania na III tydzień.. gdy rzeczownik w M. kończy się na -ia stojącym po t, d, r, l, k, g, ch.materiały z języka polskiego przykładowe ćwiczenia do pracy online (proszę o dodawanie materiałów autorskich, powielanie raz przypiętych dokumentów tworzy bałagan).Cele lekcji: - nauczysz się poprawnie przytaczać cudzą wypowiedź, - poznasz zasady sporządzania opisu bibliograficznego, - będziesz tworzyć opisy bibliograficzne.Start studying Dodawanie i odejmowanie.. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które są zakończone na -ja albo -ia, stanowią niemałe źródło naszych dylematów językowych.. gdy rzeczownik w M. kończy się na -ja występującym po s, z, c. Chorwacja -- Chorwacji.. Na szczęście są na to zasady.. Cały plan zajęć .Zupełnie pozbawione sensu jest łączenie dyktanda z Pisownia zakończeń" i" " ii" " ji kwalifikacji.Pisownia zakończeń trybu Dyktando klasa szósta Harcówka (ch h).doc: Testy, sprawdziany, dyktanda .. Klasa 3 Polski.. Nigdy nie potrafiłeś się nauczyć zasad dotyczących ich pisowni.Odcinek 32.. #współczesna_wersja_baśni_legendy_mitu_lub_przypowieści #ćwiczenia #kl6 #opowiadanie_twórcze.. Nie masz idei, nie masz nadziei na opanowanie polskiej ortografii?. Jeżeli rzeczowniki żeńskie są zakończone na -ja, które to zakończenie występuje po .W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku piszemy.. Dyktanda.Temat: Pisownia wyrazów z ó, rz, ż, ch, h - powtarzamy poznane zasady.. gdy rzeczownik w M. kończy się na -ja stojącym po samogłosce.. ZASADY PISOWANI RZ 1.Temat: Pisownia: -i, - ji, -ii w zakończeniach rzeczowników.. Ściany królewskich rezydenc….. F I bądź tu, człowieku, mądry, gdy masz do wyboru zakończenia -i, -ii oraz -ji.. Mam nadzieję, że obrazki pomogą Wam lepiej zapamiętać wyrazy:-) NOTATKA 1.. Na początku wyrazów: ósmy, ósemka, ów, ówdzie.. Pobieracie Państwo poszczególne części na swój komputer i korzystacie tak, jak z podręcznika w formie papierowej.. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone w mianowniku na: -ja lub -ia-ii: Holandia, geografia, ortografia, akademia, awaria, harmonia, linia, -ji: Francja, telewizja, transmisja, Azja, racja, delegacja, pasja, -i: ziemia.Czy zawsze miałeś problemy z zapisywanie końcówek przy odmianie rzeczowników przez przypadki?. wg Akwiatkowska.. Najnowsze.. Cały plan zajęć .. I bądź tu, człowieku, mądry, gdy masz do wyboru zakończenia -i, -ii oraz -ji.. Ó CZY U?. Moi Drodzy, dziś poćwiczymy ortografię.. W zakończeniach rzeczowników -ów, -ówka, -ówna np.pocztówka, Kraków 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt